توری Master A140

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر